Szám-Kontroll Kft. A hiányzó láncszem!
Bérszámfejtés, adózás, eredmények kimutatása, számlák - számok egymás hegyén-hátán. Sokan így éreznek, amikor a könyvelésre és adózásra gondolnak, érzik, hogy van kapcsolat, sokszor mégis elsiklanak az összefüggések felett. A Szám-Kontroll Kft, mint a hiányzó láncszem összeköti Ön számára a pontokat. Rávilágítunk a különböző elemek kölcsönhatására, érhető, hétköznapi nyelven fejtjük meg a számok jelentését, mindeközben pedig rendben tartjuk, és nem hagyjuk széthullani ezen elemeket.


1. Számviteli pénzügyi szolgáltatás
A mindenkor hatályos és érvényben lévő számvitelről szóló törvényben, illetve a kapcsolódó joganyagok idevonatkozó részeiben rögzített szolgáltatások ellátása, e munkák irányítása, vezetése naprakész elvégzése.
Az adózással kapcsolatos törvényekben előirt, a könyvelés adatain alapuló bevallások, adatszolgáltatások elkészítése.

2. Munkaügyi, bérszámfejtési szolgáltatás
A munkaviszonyban és egyéb jogviszonyban álló személyek járandóságainak bérszámfejtése, melynek keretében adatszolgáltatás készítése a kifizetésekről, a levonásokról, az aktuális fizetendő adókról, járulékokról.

3. Távkönyvelés
Integrált számviteli rendszer kihelyezett moduljainak segítségével, a könyvelt cég bizonylatai akár a keletkezés napján eljuthatnak a könyvelőirodába. Ezzel a számviteli munka egyenletesebbé tehető. Internetes böngészőn keresztül lehet vezetői információs adatokat, listákat lekérdezni a mindenkori aktuális könyvelési állományból. Lekérdezhető akár a főkönyvi kivonat, folyószámla, áfa analitika vagy az eredményszámlák is.


4. Főkönyvelői szolgáltatás
A Szám-Kontroll Kft. mérlegképes könyvelője (és egyben adótanácsadója) az előre felrögzített adatokat ellenőrzi, elkészíti a jelentéseket és a riportokat, ellenőrzi a könyvelést és az adóbevallásokat.
Megállapodás alapján - több eset is lehetséges - A megbízó maga alkalmaz könyvelőket, akiknek a munkáját cégünk felügyeli, vagy cégünk biztosítja a megbízó számára a könyvelőket is.
Szintén lehetőség van arra, hogy a megbízó cégünk szoftverét használja a helyszínen, amennyiben erre nincs igény, úgy munkatársunk a megbízó szoftverén dolgozik.
A főkönyvelői feladatok ellátásában cégünknek több mint 10 éves tapasztalata van.

5. Adótanácsadás
Adótanácsadónk segítségével ügyfeleink olyan adópolitikát alakíthatnak ki cégükön belül, amely az összes adónemet figyelembe véve a törvények adta kereteken belül a lehető legkedvezőbb gazdasági működést eredményezi.
created by LakeSoft